GÓI BẢO HÀNH MỞ RỘNG PHƯƠNG TÙNG CARE

  image

  1. Sản phẩm áp dụng: Điện thoại, máy tính bảng

  2. Thời gian bảo hành 1 đổi 1: 12 tháng

  3. Điều kiện bảo hành: Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất. Việc kiểm tra và xác định lỗi do nhà sản xuất được thực hiện bởi Trung tâm bảo hành của nhà sản xuất (3-5 ngày)

  à Sản phẩm được Trung tâm bảo hành của nhà sản xuất xác nhận đủ điều kiện Bảo hành Khách hàng sẽ được đổi ngay 1 sản phẩm mới.

  4. Quyền lợi bảo hành:

   image
   

  1. Sản phẩm áp dụng: Điện thoại, Máy tính bảng

  2. Thời gian bảo hành: 365 ngày

  3. Điều kiện bảo hành: - Sau khi hết thời hạn bảo hành từ Nhà sản xuất. - Sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất - Áp dụng theo chính sách bảo hành chính hãng hiện hành

  4. Quyền lợi bảo hành:

  4.1 Sau khi hết hạn bảo hành từ nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được tiếp tục bảo hành các hư hỏng phát sinh do lỗi nhà sản xuất trong 365 ngày tiếp theo.

  4.2 Các hư hỏng đến từ người dùng (do rơi vỡ, do ngấm nước…) và các vấn đề về pin, phím vật lý không nằm trong phạm vi bảo hành của PT – Care

  4.3 Nếu sản phẩm gặp phải các hư hỏng do lỗi nhà sản xuất trong thời gian bảo hành, Khách hàng được miễn chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện.

  4.4 Thời gian xử lý: từ 07 – 14 ngày làm việc.

  4.5 Đối với các trường hợp không thể sửa chữa được, sẽ xử lý theo hướng:

  4.5.1 Đổi sản phẩm cũ cùng thương hiệu, dòng sản phẩm (ví dụ dòng Note Series, S series với Samsung hoặc dòng Pro/Pro max với Apple) và có chất lượng tương đương chất lượng sản phẩm của Khách hàng tại thời điểm bảo hành. Việc đổi máy có thể cùng dòng máy nhưng không đúng với màu sắc như sản phẩm ban đầu.

  4.5.2 Nếu không có sản phẩm đổi, sẽ nhập lại sản phẩm bảo hành của khách với mức giá hỗ trợ để khách hàng đổi/ bù phí lên đời các sản phẩm khác hoặc hoàn tiền cho khách hàng theo công thức:

  Giá trị nhập lại/Mức hoàn tiền = Giá mua sản phẩm x (100% - 3% x Số tháng sử dụng sản phẩm)
   (Số tháng sử dụng = Tháng tại thời điểm đổi sản phẩm – Tháng tại thời điểm mua sản phẩm)

  Ví dụ: Khách hàng mua ĐIỆN THOẠI giá trị 5.000.000đ và có sử dụng dịch vụ Gia hạn bảo hành 1 Năm với mức phí 500.000đ, sau 15 tháng sử dụng sản phẩm bị lỗi.

  1. Khách hàng được sửa chữa miễn phí sản phẩm, bao gồm phí thay thế linh kiện nếu phát sinh.

  2. Nếu không thể sửa chữa được, hướng xử lý:

  • Đổi một Điện thoại cũ tình trạng tương đương tình trạng Điện thoại bị lỗi (nếu có sản phẩm cũ)
  • Nhập lại nhập lại Điện thoại lỗi với giá trị 2.750.000đ (theo công thức nhập lại). Khách hàng được đổi (bù phí) sang sản phẩm khác theo giá trị nhập lại này.
    

  BẢNG GIÁ GÓI BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 VIP – CARE

  Khung giá 

  Tên Gói Dịch Vụ

  Giá

                  1 

     2,500,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 99

          99,000 

     2,500,001 

     4,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 200

        200,000 

     4,000,001 

     5,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 270

        270,000 

     5,000,001 

     6,500,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 340

        340,000 

       6,500,001 

       7,500,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 400

        400,000 

     7,500,001 

   10,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 510

        510,000 

   10,000,001 

   12,500,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 600

        600,000 

   12,500,001 

   15,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 740

        740,000 

   15,000,001 

   17,500,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 880

        880,000 

   17,500,001 

   20,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 1,000

      1,000,000 

   20,000,001 

   22,500,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 1,120

      1,120,000 

   22,500,001 

   25,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 1,250

      1,250,000 

   25,000,001 

   27,500,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 1,380

      1,380,000 

   27,500,001 

   30,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 1,500

      1,500,000 

   30,000,001 

   35,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 1,700

      1,700,000 

   35,000,001 

   40,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 1,980

      1,980,000 

   40,000,001 

   45,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 2,170

      2,170,000 

   45,000,001 

   50,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 2,420

      2,420,000 

   50,000,001 

   55,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 2,680

      2,680,000 

   55,000,001 

   60,000,000 

  Gói Bảo hành 1 đổi 1 Vip - Care 2,930

      2,930,000 

  BẢNG GIÁ GÓI GIA HẠN BẢO HÀNH PT – CARE 365

  Khung giá 

  Tên Gói Dịch Vụ

  Giá

                  1 

     2,500,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 90

           90,000 

     2,500,001 

     4,000,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 140

         140,000 

     4,000,001 

     5,000,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 190

         190,000 

     5,000,001 

     6,500,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 240

         240,000 

       6,500,001 

       7,500,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 290

         290,000 

     7,500,001 

   10,000,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 370

         370,000 

   10,000,001 

   12,500,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 460

         460,000 

   12,500,001 

   15,000,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 580

         580,000 

   15,000,001 

   17,500,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 670

         670,000 

   17,500,001 

   20,000,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 790

         790,000 

   20,000,001 

   22,500,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 860

         860,000 

   22,500,001 

   25,000,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 970

         970,000 

   25,000,001 

   27,500,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 1050

      1,050,000 

   27,500,001 

   30,000,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 1160

      1,160,000 

   30,000,001 

   35,000,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 1300

      1,300,000 

   35,000,001 

   40,000,000 

  Gói Gia hạn bảo hành (1+1) PT-Care 1500

      1,500,000 

  THANKS!!!